Oppstarten

Moss Billakkering AS ble stiftet i juni 1990 og startet opp driften ved Autokarrosserifabrikken på Kambo. Daglig leder ved oppstart var Marianne Halvorsen og hun leder fremdeles selskapet.

Moss Billakkering ble drevet i gamle lokalene til lakkavdelingen, som Autokarosserifabrikken brukte til lakkering av biler som de produserte etter krigen. Lokalet var nærmere 100 år gammelt, og etter et par år ble firmaet flyttet til Midtveien 1.

Ansatte

Ved start var det 2 ansatte, og når firmaet flyttet til Midtveien 1 ble staben øket med en ansatt. Lokalene i Midtveien ble pusset opp, slik at det skulle være hyggelig for kundene å komme innom. Firmaet holdt til i disse lokalene i 14 år, og var veldig fornøyd med lokalitetene. Mot slutten av 90-tallet ble det ansatt en lakkerer til fordi vi hadde stor tilgang på jobb.

Solgte ut

I januar 2000 solgte Marianne og Terje ut 50% av firmaet til Svendsen og Harstad Auto as. Dette medførte også økt tilgang på jobber. Firmaet vokste raskt ut av lokalene i Midtveien.

nylakkert scooter

Nye lokaler

Ved en tilfeldighet kom man over lokalet i Carlbergveien 7. Spørsmålet var om det skulle satses mange millioner på et nytt stort anlegg, eller bli i Midtveien.

Valget ble å satse på å bygge distriktets mest moderne skadesenter, for å følge utviklingen i markedet og samfunnet. Vi ønsket å bygge et litt anderledes verksted, som både ansatte og kundene ville trives med.

Bygget ble kjøpt inn, og mange dugnadstimer etter arbeidstid ble lagt i Carlbergveien 7. Vi brukte 3 år på å pusse opp, installere utstyr, og bygge om lokalene til litt høyere klasse som ellers var vanlig. Det ble lagt stor vekt på kundemottaket.

Offisiell åpning

Moss Billakkering flyttet inn i hypermoderne lokaler januar 2005, med offisiell åpning mai 2005, hvor ordføreren i Rygge klippet tråden, og dagen ble feiret med kunder og firmakunder.

Dobling i antall ansatte

Staben ble i løpet av første 2 årene i nye lokaler, økt fra 4 ansatte til 8 ansatte. En daglig leder, 1 på kontor, 3 lakkerere, og 3 opprettere. I desember 2009 kjøpte Bilbutikk1 hele aksjeposten i Moss Billakkering AS, og er nå eneeier med Olav Breivik i spissen.